Masz pytania?

Zadzwoń do nas!

(41) 241-20-20


Wakacje – co warto wiedzieć? Ubezpieczenia turystyczne

Oferowane na rynku ubezpieczenia szczególnie dla osób aktywnie spędzających letni urlop są instrumentem finansowym, dzięki któremu możemy je wyeliminować, czy też w pewien sposób ograniczyć. Niestety częstokroć zapominamy, że wypoczywając mogą Nas spotkać nieoczekiwane i nieprzyjemne zdarzenia, zapominamy także, że możemy spowodować u innych osób uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia czy też uszkodzenia lub zniszczenia należącego do nich sprzętu.

Analizując własne potrzeby ubezpieczeniowe trzeba pamiętać o dobrach, które są narażone na uszczerbek w związku z wyjazdem, w tym amatorskim uprawianiem sportów.  Z jednej strony to nasze życie i zdrowie, z drugiej zaś nasze środki finansowe. Życie i zdrowie są wartościami, które wyjątkowo trudno przeliczyć na środki pieniężne, tym niemniej w pewnych rodzajach umów ubezpieczenia szacunkowo odnosi się sumę ubezpieczenia (tzn. maksymalny limit, do którego będzie finansowo odpowiadał zakład ubezpieczeń) do tych wartości. Chroniąc natomiast składniki finansowe majątku przed uszczerbkiem musimy zdawać sobie sprawę z szeregu potencjalnych wydatków, jakie mogą powstać po naszej stronie w następstwie wypadku.  Mogą to być wydatki jak przykładowo:

-    koszty związane z powypadkowym leczeniem obrażeń ciała, koszty leczenia nagłych zachorowań podczas wyjazdów;
-    koszty związane z transportem medycznym po wypadku lub nagłego zachorowania do kraju w celu dalszego leczenia, lub miejsca zamieszkania;
-    wydatki z którymi musimy się liczyć w związku z przybyciem i towarzyszeniem w trudnych chwilach osób bliskich;
-    wydatki poniesione w związku z przeprowadzoną akcją ratowniczą czy też poszukiwawczą na skutek  zaginięcia na morzu czy w górach;
-    koszty pomocy prawnej jeżeli wejdziemy za granicą w konflikt z prawem miejscowym;
-    wydatki na naprawę naszego uszkodzonego sprzętu, czy też koszty związane z koniecznością jego wypożyczania;
-    wydatki na zakup nowego sprzętu, utraconego bagażu lub jego składników na skutek dokonanej na naszą szkodę kradzieży, trwałego ich uszkodzenia lub utraty;
-    inne wydatki związane choćby z utratą dokumentów, pomocą w ich odzyskaniu, pomocą w sytuacjach zagubienia i kradzieży gotówki, kart płatniczych etc.
oraz, inne wydatki które będziemy musieli ponieść celem naprawienia wyrządzonej przez nas szkody innej osobie jak przykładowo zadośćuczynienie, odszkodowanie, pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypadkiem które będziemy musieli zapłacić, gdy z naszej winy albo braku rozwagi wyrządzimy innej osobie krzywdę lub uszkodzimy jej sprzęt;
Pakietowe ubezpieczenia związane z letnim wypoczynkiem składają się najczęściej z ubezpieczeń NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) , KLZ (kosztów leczenia za granicą) , assistance (różnorodnych pomocowych czynności na rzecz poszkodowanego i jego bliskich), kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej , OC (odpowiedzialności cywilnej) , i coraz częściej ubezpieczenia sprzętu, bagażu, oraz  ubezpieczenia kosztów rezygnacji i wcześniejszego powrotu z wyjazdu .

Źródło: rzu.gov.pl